و این گونه ورقی از دفتر انقلاب ورق خورد...

برشی از یک مثنوی بلند به مناسبت "هدایت پیامبر گونه" مردم در "برگزاری شکوهمند" انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط "حضرت امام خامنه ای"

قدردان "امت"اش "رهبر" شده ست

• شجاع الدین ابراهیمی

 

گشت از صدق و "دعا"ی بیشمار

"انتخابات عظیم"ی برگزار

قدردان "امت" اش "رهبر" شده ست

"خامنه ای": نوح این کشور شده ست

بخت هر "دشمن" به "ذلت" تیره ماند

چشم دنیا بر "حماسه" خیره ماند

بنگریدش! "بوسعید" مهنه است

"حضرت سید علی" در صحنه است

در جهان "پیر" است با بخت "جوان"

با صلابت- "مقتدر"- یل- "مهربان"

دین و امت را بحق "فریادرس"

حضرت سید علی: "صاحب نفس"

"بی تفاوت" دیگران او: "غرق سعی"

حضرت سید علی قائل به: "وحی"

یک طرف: هر کس "خزف" یا گر صدف

حضرت سید علی در: "یک طرف"

گر نگفته: "نه"- به "الا" مانده اند

"همرهان" از حضرت اش "جا مانده" اند

دیگران: "معلول"- ایشان: "علت" است

حضرت سید علی یک "ملت" است

"حرف آخر" را "منادی" از نخست

"پیش بینی" های بر حق و "درست"

"صاحب" کرسی "عقل" و عاشقی ست

هر چه می گوید "درست" و منطقی ست

با خردمندی "زعامت" می کند

مثل "پیغمبر" هدایت می کند

از تمام "رهبران" ایشان سر است

بر سرش "عمامه پیغمبر" است

راه "گام¬"اش را به "زلت" پس ندید

این چنین "رهبر" به دنیا کس ندید

متکی بر: "دین" و قانون و نظام

بر "علی" زیبنده: عنوان "امام"

چون "امامیه" علی الاطلاق شد

"خامنه ای" بهترین مصداق شد

"اقوی" و اتقی و اعلم- "دیده ور"

"شمس" ما روشن کند چندین "قمر"

رهبرا! ای پیر! الله معک

وعده هایت شد: ثقه بی حرف و شک

چون "امام"ی در هدایت "بی نظیر"

نیستی از هیچ کس "منت پذیر"

شیعه را مشهور "خوش عهدی" شدی

چون به خلوت همدم "مهدی" شدی

"زهر" سهم دشمن ات- شیرین عسل!

حضرت عشقی قسم بر هر غزل

چشم بسته ما "مطیع" امر تو

دائم الشرب ایم "کوثر": خمر تو

این حقیقت "نکته" صاحب تمیز

"فاتح" او در: "انتخابات" عزیز 

/ 2 نظر / 4 بازدید
هپشنگ

دیگران: "معلول"- ایشان: "علت" است/حضرت سید علی یک "ملت" است ديگه يواش يواش دارند حرف اصلي را مي‌زنند اين قوم ظليل!