سردرگمی

1. تحلیلی نوشتم از بازار ایران، اما منتشر نکردم. 

2. در بازی هسته‌ای و شاخ و شانه‌کشی‌های این مدت بازنده بوده‌ایم و کشوری که ادعا می‌کنیم نیست برنده اصلی شده است.

3. هاشمی گفته است که می‌آید و این دلگرم می‌کند من را... که آمدنش نوعی بیمه است برای انتخاباتی سالم.

4. از بازار هم گیج‌ترم.

5. هیچگاه فکر نمی‌کردم که روزی به روح پر فتوح مارکس صلوات!

/ 1 نظر / 5 بازدید
پریسا

چقدر ناله های درختتون دردآوره.