اصلاح طلبانِ اصولگرا یا برعکس

تفاوت #اصلاح_طلبان (ما) با #اصول‌گرایان فقط یک تفاوت خونی است. آنان فقط نیای‌شان با ما فرق دارد و مثلاً دور و بری‌های مان فرق می‌کنند؛ مثل دو طایفه از یک قبلیه،‌ همین. 

نه مشی ما، نه فکر ما، نه شیوه تصمیم‌گیری ما، هیچ کدامش فرقی با هم ندارد.


در تمام دنیا جناح‌ها براساس روش‌هایشان برای حکومتداری و شیوه کنترل اقتصاد از یکدیگر جدا می‌شوند، اما من هنوز نمیدانم که #اصلاحات موضعش درمورد #اقتصاد چیست؟ لیبرال است؟ چپ است؟ طرفدار دولت رفاه است؟ چیست؟

مگر می‌شود اصولگرایان بروند و اصلاح‌طلبان بیایند، اما هیچ تغییری در #یارانه ندهند؟


اینکه شما #اصلاح_طلب باشید یا #اصول‌گرا مشخص نمی‌کند که با #یارانه، آموزش همگانی، بازار ارز، بیمه سلامت و ... چه می‌کنید، فقط مهم این است که دوست اقتصاددان شما چه چیزی میل داشته باشد. اگر چپ بود چپ می‌زنید و اگر راست بود، راست می‌زنید. در این راه از محور #پوپولیسم خارج نمی‌شوید.


در #سیاست_خارجی نیز فرقی نمی‌کند #اصلاح_طلب باشید یا #اصولگرا، اگر اصولگرا باشید فرامین رهبری را اجرا می‌کنید و اگر اصلاح طلب باشید، رهبر فرامینش را به اصولگرایان می‌گوید که اجرا کنند.


در حوزه #فرهنگ هم اگر شما #اصلاح‌_طلب باشید، به شما می‌گویند که لیبرال هستید، اما حقیقتاً نمی‌دانید که فرهنگ چیست، اما می‌دانید که نباید خیلی به مردم گیر داد! سر آخر هم همه آزادی‌ها را #اصولگرایان به جامعه می‌دهند.


اگر #اصلاح_طلب باشید خودتان را در برابر #براندازها، #تندروها و #یک_مشت_دیوانه_دیگر تعریف می‌کنید، بنابراین همواره #مدافع_وضع_موجود هستید و اگر هم #اصولگرا باشید، از پیش #مدافع_وضع_موجود هستید.
پی‌نوشت ۱: منظورم از نوشته بالا نفی تفاوت‌های دو طرف نیست، بلکه نقدی است بر دوستان اصلاح‌طلبم که گیر کرده‌اند در دل قوم و خویش بازی‌‌ها و رانت‌های فامیلی. اگر اصلاحات به سمت تخصص، علم، مرزبندی صحیح، نقد عملی وضع موجود و داشتن ایده برای برون رفت از آن حرکت نکند، دیگر نخواهد توانست صفت #ماله‌کش را از خودش دور کند و همین اصلاحات اخته‌ای می‌ماند که شاهدش هسیتم. 


نقدهای بالا بیش از بقیه به محمدباقر حقانی فضل و حزب ندای ایرانیان شعبه قم و سپس به حزب ندای ایرانیان و در آخر به جریان اصلاحات وارد است.

/ 0 نظر / 32 بازدید