همین دو روز قبل بود که خبری از سیما پخش شد با این عنوان: «تسهیل در خرید با کارت الکترونیکی» و احتمالاً «خدمتی دیگر از دولت خدمت گذار».

در توضیح خبر این‌گونه آمد: «پیش از این به هنگام خرید با کارت، ابتدا مبلغ از حساب دانده کارت کم می‌شد و سپس در همان دم به حساب فروشنده واریز می‌شد. این روند به هنگام ترافیک در خطوط به خوبی انجام نمی‌شد. به همین دلیل از این به بعد تراکنش اول ــ برداشت از حساب مشتری ــ انجام می‌شود ولی واریز به حساب فروشنده در آن لحظه صورت نمی‌گیرد و بعد از مدتی ــ دو الی سه ساعت ــ به صورت یکجا انجام می‌شود».

به یکی از اقوام فروشنده‌مان خبر را دادم و گفتم، درباره‌اش می‌دانی؟ جواب مثبت داد و گفت: البته سه ساعت نیست و 24 ساعت است!

امروز صبح به سوپرمارکت کنارمان سری زدم برای تهیه پنیر. تا کارت را در دستم دید، دادش به هوا رفت و گفت که از دیروز هرچه فروخته‌ام پولی به حسابم نیامده است و بدهکار هستم.

عجب خدمتی! سیستم بانکی با این حرکت زیبا موفق می‌شود پولی را در دست داشته باشد که پول خودش نیست؛ و علمای اقتصاد می‌دانند که بانک می‌تواند با این پول چه کند. 

حکم شرعی‌اش باشد با علمای فقه...