مسخره، خر است. چه من یک بودایی را چه شاهین نجفی یک مسلمان را.
بسیار ناراحت شدیم از این آقای به اصطلاح نجفی!

پ‌ن 1: «روزی می‌آید که توهین به مقدسات می‌شود روشنفکری» (دکتر علی شریعتی).

پ‌ن 2: «درب خودرو باز است» (سمند دکتر علی شریعتی).