با عنایت خداوند و توجهات مقام عظمای ولایت و کوری چشم سران فتنه؛ دست در دست کسی گذاشتم که سالها منتظرش بودم. مبارکم باشه