متن سخنرانی آقای خامنه ای را حتماً حتماً بخوانید. در سایت فرارو: http://www.fararu.com/vdcizwav.t1avy2bcct.html

من فقط برخی از بیانات ایشان را که فرارو در کادر قرار داده برای شما می‌آورم و بعد از آن هیچ نمی‌گویم.

1-  «ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت.»

2- «مطلقه یعنی در دستِ کلیددار اصلی نظام، حالت انعطافی وجود دارد که می تواند هر جا لازم شود مسیر را تصحیح و تکمیل کند»

3- «دیکتاتورهای متکی به آمریکا و غرب یکی پس از دیگری سرنگون می شوند و آینده ملتها در معرض احتمالات گوناگونی است که باید این احتمالات را به طور دقیق تحت نظر داشت»


پ ن 1:‌ من حرفی ندارم. شاید یک هفته خوابم برد. 

پ ن 2: هر اتفاقی برای این وب بیافتد برعهده بنده نیست