سلام 
در حال بررسی تلگرام و نحوه تعامل مردم با تلگرام هستم.

برای پیشبرد این بررسی لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. چند سال دارید

۲. جنسیت شما چیست

۳. مدرک تحصیلی شما چیست

۴. در چند گروه عضو هستید (اعم از گروه‌های کوچک و سوپر گروه‌ها).

۵. در چند کانال عضو هستید.

ممنونم